Beleef de Polder
Draag je de doelen en activiteiten van Stichting Natuurpolders een warm hart toe?
Naast helpers op het land is hulp in de vorm van een financiƫle bijdrage welkom.
De stichting Natuurpolders heeft geen winstoogmerk, de inkomsten worden aangewend ten gunste van onze activiteiten.

Word je donateur dan houden we je op de hoogte van de besteding van de ingekomen sponsorbijdragen.

Ons rekeningnummer is NL94 TRIO 0338.5525.96 t.n.v. Stichting Natuurpolders, Zevenhuizen