Beleef de Polder


De Stichting Natuurpolders is in februari 2017 opgericht met het doel polders zodanig in te richten en te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. De Stichting wil de natuur weer dichter bij de mensen brengen. Dit doen wij door geïnteresseerde vrijwilligers te betrekken bij onze activiteiten.

Ons uitgangspunt is dat wij ons toegewezen gronden op een natuurlijke wijze beheren, gericht op het herstellen en versterken van de diversiteit aan flora en fauna. Wij zetten in op natuurlijke landbouw, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem en het natuurlijke vermogen van het ecosysteem om zichzelf in evenwicht te houden. Wij gebruiken geen kunstmest of chemicaliën. 

Martin van der Linde

voorzitter
Denkend aan de polder zie ik weidse vergezichten, mooie wolkenpartijen, wuivende graanvelden, bloemrijke akkerlanden en buitelende kieviten. Hoor ik kikkers kwaken en de roep van de grutto en de koekoek. Dat willen we graag in stand houden. 

Liesbeth de Frel

secretaris
Het vergroten van de biodiversiteit in en rondom de polders, lokale voedselproductie en het samenbrengen van recreatie en natuureducatie daar zet ik mij voor in. 

Arend Hoogeveen

bestuurslid
De kracht van de natuur, die is zo mooi in de polder. De lucht, de aarde en het water, en al wat leeft, groeit en bloeit. Wie geniet hier nou niet van!

Hannie van Loosen

bestuurslid
Een groene omgeving in en rondom de stad is van belang voor het welbevinden van mensen. De polders zijn daar heel belangrijk in, zeker als we hier producten verbouwen, zoals tarwe, wat de stad helpt te voeden.