Beleef de Polder
Jaarverslag
Wij laten je graag weten wat we allemaal ondernemen, daarom maken we per jaar een helder overzicht voor je in de vorm van een jaarverslag.
Ontwikkeling biodiversiteit op de Hennipgaarde
Sinds 2019 monitoren we met behulp van deskundige vrijwilligers twee keer per jaar de aanwezige flora en fauna. Alle waarnemingen vind je terug in dit jaarrapportage natuurwaarden.
  • Jaarrapportage natuurwaarden 2019